Loading...
Home 2017-08-14T03:30:29+00:00

^^ ภาพกิจกรรม ^^

Read More

การไปเรียนต่อออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร/ยื่นวีซ่า

1. Consulting & Advice

ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน วิเคราห์การยื่นวีซ่า และสถานบันการศึกษา ทาง Phone/Email/FB/Line

2. Pre-Screening

ก่อนทำการสมัครเรียนหรือชำระเงิน ทางเราจะช่วย Pre-screen เอกสารก่อน โดยเฉพาะหลักฐานการเงิน และที่มาของรายได้สปอนเซอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาวีซ่า ว่ามีความเหมาะสมในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภทนั้นๆ หรือไม่ ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่การพิจารณาวีซ่านั้นไม่ได้ดูแค่เรื่องเงินและที่มาเท่านั้น เรื่องอื่นๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อดูว่านักเรียนเป็น Genuine Student (นักเรียนที่ตั้งใจจะไปจริง) หรือไม่ ซึ่งทางเรามีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่านักเรียนอย่างดี จะคอยให้คำแนะนำให้การเลือกคอร์ส จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้มีโอกาสได้รับวีซ่าสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานของนักเรียนเองด้วย

3. Decide, apply for the course and receive your letter of offer

การสมัครเรียน เพื่อขอ Offer letter หลังจากเลือกเมือง สถาบัน และคอร์สเรียนที่ต้องการแล้วทางทีมงาน Idol Student Services จะกรอกใบสมัครและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน เพื่อขอใบตอบรับในการเข้าเรียนจากทางสถาบัน เอกสารในการสมัครเรียนในแต่ละระดับ (เรียนภาษา, เรียน Diploma, เรียนต่อปริญญาตรี,โท) จะต่างกันเล็กน้อย ใบตอบรับนี้มีระบุ คอร์สเรียน วันเริ่มเรียน ตามที่เราระบุลงไปให้ใบสมัคร และราคา Letter of Offer นั้นออกโดยทางโรงเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับทางสถาบัน

4. Payment & Receive Confirmation of Enrolment (CoE)

ชำระค่าเล่าเรียนและค่าวีซ่า นักเรียนจะได้รับรายละเอียดการชำระเงิน ก่อนชำระเงินกรุณาเช็คเรทเงินกับทางบริษัทก่อน หลังชำระเงินกรุณาแจ้งด้วยว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไร จำนวนเงินเท่าไหร่ จากนั้นนักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ค่าเรียนทางบริษัทจะชำระให้สถาบันที่นักเรียนลงเรียนเพื่อขอใบใบยืนยันการ ตอบรับจากทางสถาบัน Confirmation of Enrollment (CoE)

5. Apply for your visa, health examination & plan your arrival

เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า และตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลที่ไปตรวจจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดไว้ เท่านั้น การรอผลวีซ่า หลังจากยื่นไปแล้ว โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 14-21 วันทำการ การรอผลวีซ่าอาจล่าช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เอกสารที่ยื่นไป ผลสุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ หลังจากผลออกแล้ว ทางเราก็จะไปรับเอกสารมา และเปิดซองลุ้นผลวีซ่ากันค่ะ

“เตรียมตัวก่อนไป” ได้อะไรกลับมามากกว่าแน่นอน

เราพร้อมให้คำแนะนำ ฟรี! 

Let’s Get Started!